Spoločnosť MS Insurance

MS Insurance s.r.o. je spoločnosťou so silným personálnym obsadením pozostávajúcim z pracovníkov s dlhoročnou praxou v oblasti poisťovníctva. V priebehu krátkej doby spoločnosť prešla dynamickým rastom. Doterajší úspech spoločnosti bol dosiahnutý vďaka spokojnosti klientov so službami. Profesionalita, spoľahlivosť a dôvera sa ukázali byť kľúčovými faktormi pri voľbe klientov nasledovať kroky svojich dlhoročných partnerov a rozvíjať ďalšiu spoluprácu na novej perspektívnej báze.

Našim prvoradým cieľom je dodržiavať kódex etiky za účelom dosiahnuť pre svojich klientov optimálne poistenie s nadštandardným servisom.

Klientom poskytujeme odborné poradenstvo v otázkach poistenia motorových vozidiel, poistenia majetku, priemyselných a podnikateľských rizík. Rovnako sa špecializujeme na poistenie pre operatívny a finančný leasing.

Činnosť našej spoločnosti uzatvorením poistnej zmluvy klienta s poisťovateľom spravidla nekončí. Naďalej komunikujeme s poisťovňou a sme klientom nápomocní aj v oblasti správy poistenia, respektíve pri riešení poistných udalostí.