Kontakt

Základné údaje o spoločnosti

  • MS Insurance s.r.o.
  • Jozefská 12, 811 06 Bratislava
  • IČO: 36 856 606, Obchodný register: OS Bratislava 1, Odd.: Sro, Vl.č. 50319/B

Kancelária

Spoločnosť vykonáva sprostredkovanie poistenia ako samostatný finančný agent a poradca v zmysle § 7 zákona 186/2009 Zb. na základe rozhodnutia NBS č. OPK-276/2008-PLP.